SZYBKI KONTAKT

STROJENIE i NAPRAWA

PIANIN I FORTEPIANӓW

STANISŁAW LITWINIUK

20-541 Lublin
ul. Tatarakowa 2/38

ZADZWOŃ

+48 601 971 659

info@strocielpianin.pl


mBank

66 1140 2004 0000 3002 4105 0674

JAK CZYŚCIĆ KLAWISZE?

Klawisze brudzą się od tłuszczu i potu palców. Do odczyszczenia białych klawiszy, użyj miękkiej ściereczki nawilżonej ciepłą wodą z mydłem. Należy unikać rozpuszczalników. Po przetarciu klawiszy wilgotną ściereczką należy wytrzeć je od razu do sucha.

JAK WYBRAĆ NAJLEPSZE MIEJSCE DLA PIANINA?

Ważnymi czynnikami ogólnie wpływającymi na poprawność użytkowania instrumentu są uwarunkowania środowiskowe takie jak:

  • Temperatura - pianino nie lubi stać w miejscu, w którym jest za zimno lub za gorąco. Najlepsza temperatura dla instrumentu waha się od 18 do 22 stopni Celsjusza.
  • Wilgotność - centralne ogrzewanie może osuszać powietrze i obniżać poziom wilgoci drewnianych elementów. Gdy ogrzewanie jest wyłączone wilgotność wzrasta, i na odwrót, kiedy jest włączone wilgotność powietrza spada.. Najkorzystniej dla instrumentu jest utrzymywanie uśrednionej wilgotności w pomieszczeniu pomiędzy 45 a 60 % ogólnej wilgotności powietrza.

Nie należy stawiać instrumentu w pobliżu urządzeń grzewczych (poniżej 2 m), a także przy ścianie zewnętrznej, w pobliżu okna, w pomieszczeniu o dużej wilgotności itp. Instrument powinien być chroniony przed przeciągami i bezpośrednim padaniem promieni słonecznych.

Na pianinach i fortepianach nie należy stawiać żywych roślin, gdyż woda i nadmiar wilgoci mogą doprowadzić do uszkodzenia elementów obudowy i wnętrza instrumentu.

JAK NALEŻY PRZEWOZIĆ PIANINO?

Rama żeliwna wraz ze szkieletem drewnianym stanowi główną konstrukcję instrumentu utrzymującą wszystkie napięcia wynikające z naciągu strun. Szkielet ten stanowi główny ciężar instrumentu. Z uwagi na ogólną dużą masę pianin do 250kg i fortepianów do 800kg wskazane jest aby jakikolwiek dalszy transport, przenoszenie lub wnoszenie instrumentów na piętra budynku, wykonywane były przez wyspecjalizowanych fachowców z branży transportowej. Taką czynność wykonuje się zazwyczaj w kilka osób przy użyciu specjalnie do tego przystosowanych pasów. Mniejsze drobne przesunięcia, które nie wymagają podnoszenia instrumentu można dokonywać samodzielnie, delikatnie przesuwając instrument na zamontowanych w większości instrumentów kółkach.

Po przetransportowaniu fortepianu lub pianina, nawet przy przestrzeganiu wszystkich zasad przewozu dokładność nastrojenia i regulacji mechanizmu zostaje naruszona. Po ustawieniu instrumentu i dokładnym wypoziomowaniu, po upływie min. 7 dni należy go koniecznie nastroić, a także sprawdzić i jeśli trzeba - wyregulować mechanikę.

Ze względu na łączne napięcie wszystkich strun w pianinie i fortepianie (do 19000 kg), naprężenie płyty rezonansowej, rozsychanie się podzespołów, tarcia łożysk mechaniki, klawiatury itp. instrument należy systematycznie stroić oraz dokonywać przeglądu mechaniki, klawiatury i głównych podzespołów - nie mniej niż raz w roku, bez względu na to, czy był używany w tym czasie, czy też nie.